Det første steget du må gjøre, er å velge type brille. Trykk på rullegardinen og velg det alternativet du ønsker. La oss si du skal ha en vanlig brille med enstyrkeglass. Det er nå, i steg 2, at du skal skrive inn verdiene fra brilleseddelen din. Dersom du bestilt briller fra oss tidligere vil din brilleseddel ligge lagret. Trykk på «bruk lagret brilleseddel» og så slipper du å skrive inn verdiene på nytt.

Trolig vil din brilleseddel se noenlunde lik ut som på vår side. La oss starte med høyre øye. Det første feltet heter SPH. SPH angir styrken på glassene. Fra rullegardinen velger du korrekt styrke i henhold til din brilleseddel. Husk å kontroller om det skal være pluss eller minus. I dette tilfellet er man nærsynt og trenger en styrke på minus 1,75 på høyre øye. De neste to feltene CYL og Akse gjelder kun dersom man har skjeve hornhinner. CYL oppgis normalt med minusverdier og angir graden av skjeve hornhinner. I dette tilfellet har vi en CYL verdi på -0,75. Akse angir retningen på den skjeve hornhinnen, fra 0 – 180 grader. I dette tilfellet har vi en skjev hornhinne i 156 grader. Deretter gjør du det samme for venstre øyet. I dette tilfellet har vi -0,50 i SPH, -0,25 i CYL og 12 i Axis.

Dersom du ikke har brilleseddel, men kjenner hvilken styrke du skal ha, velger du styrke i SPH og lar CYL og Axis stå «tomme».

Er det første gangen du bestiller briller hos oss, kan du lagre din brilleseddel som f.eks ditt navn, dato eller type briller: (Skriver inn Lisa’s brilleseddel), så lagrer vi dine verdier til neste gang.


Kjøp nye briller her!