Støtte til barnebriller fra NAVDersom ditt barn har en synsdiagnose kan du søke refusjon på kjøp av briller til barnet ditt gjennom NAV. Det er i utgangspunktet tre ulike diagnoser som er berettiget til støtte:

* Afaki

* Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv)

* hornhinneanomalier (som Keratokonus eller Keratoglobus)

* annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synet slik at du har behov for briller eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til grunn.


Når et barn har fått påvist en av disse diagnosene, vil det ofte være behov for forholdsvis dyre glass, som kan falle utenfor støtteordningen til NAV. I den gamle løsningen ble det gitt 475,- i støtte til kjøp av brilleinnfatning, og ubegrenset i forhold til brilleglass. I regjeringens vedtak fra 2020, ble dette bli endret. Det vil da gis totalt 2400,- i støtte til kjøp av barnebriller etter sats 2, og dermed må mange foreldre betale store summer selv, da spesialglassene barnet trenger, som regel koster langt mer enn dette. Vi i Extra Optical har tatt konsekvensen av dette, og hos oss koster ingen barnebriller over 2400,- uansett hvilke enstyrkeglass man velger. For progressive briller må vi dessverre fortsatt ta litt ekstra, men vi har strukket oss langt for å holde disse prisene så lave vi kan også.

Round metal

Kjøp briller på nett

Briller rett fra sliper'n

Slik kjøper du barnebriller på nett, og får refundert kostnaden fra NAV:

 • 1. Få erklæring fra øyelege

  Dersom ditt barn har en av diagnosene som gir støtte fra NAV, må du få en erklæring fra øyelege. Så det første du må gjøre er å oppsøke en øyelege, og få en erklæring på diagnosen fra denne øyelegen. Din øyelege vet akkurat hva det er du trenger, og vil skrive ut et slik skjema til deg etter endt undersøkelse.

  Erklæringen fra øyelege er ferskvare, så dersom det er lenge siden ditt barn var hos øyelegen, må du få oppdatert denne erklæringen. De fleste barn med en av de nevnte diagnosene vil som regel gå til gjevnlig oppfølging hos øyelege, så husk å få med deg en oppdatert erklæring.
 • 2. Kjøp briller til barnet ditt

  Veldig ofte når ditt barn har en av de nevnte diagnosene som gir støtte fra NAV, vil du trenge forholdsvis dyre glass. Ingen ønsker at et lite barn skal gå rundt med tykke tunge brilleglass, men dessverre er disse glassene ofte veldig dyre hos vanlige brillebutikker.


  Hos Extra Optical tilbyr vi de aller beste og tynneste glassene til kun 1395,- (for et par), og 199,- for den beste overflatebehandlingen på glassene som beskytter mot riper og gir mindre refleksjoner i glasset (anbefales).
  Se våre barnebriller her.
 • 3. Søk refusjon til NAV

  Det gis i utgangspunktet kun støtte til vanlige briller, og ikke ekstrautstyr som cover, solbriller etc. Når du har kjøpt briller, er det viktig at du har en kopi av kvitteringen på kjøpet eller fakturaen fra Extra Optical, dersom du har kjøpt briller hos oss.


  Det neste du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet "Søknad om dekning av utgifter til briller/kontaktlinser til barn og ungdom under 18 år" hos NAV. Som vedlegg til skjemaet legger du da faktura/kvittering og erklæring fra øyelege.


 


Ønsker du å vite mer om oss i Extra Optical, kan du jo ta en titt på denne lille filmsnutten, som viser hvem vi er og hva vi gjør:


play


Her ser du noen av våre barneinnfatninger: